تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ


خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

ڪـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

ڪـــاش بـــاراטּ ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــاے تـــازه

فکــــر تــــازه

هــــواے تـــازه میخــــواهــــد . . .
тαɢε:

نظرات() چهارشنبه 20 آذر 1392 12:56 ب.ظ Łє¡ℓα7

گـــاهے آسماטּ جایــے دارد براے نگاه


وقتی چشمانت را آرام زیر بـــاراטּ روے هم می گذارے و قطراتــــ


سخاوتمندانـﮧ نوازش میدهند روحت را....


خودتـــ را به آسماטּ بسپار...


┘◄بـــاراטּ را دوستــــ دارم


آטּ هم بـــدون "چتـــــر"...!

тαɢε: بارانچترآسمان

نظرات() سه شنبه 12 آذر 1392 09:31 ب.ظ Łє¡ℓα7

گـاهــــے در خلوت ِ فضای ِ مجـازے ،


تــــو هستے و شــهرِفرنــگ ِاینترنتــ .


یادتــ بـاشـد :


هیــــــــچ خلــــوتے خالــے از خـــ ـــــدا نیستـــ ...


گـاهــــے لازم استــ بگـویے :


" گـور ِپـدر ِروشنفـکرے "


انگشتتــ را بگذار رو کلید ِ چـــ ـــپ ِموس و برنامـ ه را بـبند .


 بگذار خـدا بداند استفـاده از این انگشتــ را خوبـــــــ بلــدی...
тαɢε: فضای مجازیشهر فرنگ اینترنت

نظرات() سه شنبه 5 آذر 1392 12:22 ق.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ