تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ


گاهــے بـــاید خود را بیرون ریختـــ


از کیــن
ہ و نفرت


سنگینـــ
ے اش


دل را سنگین می کند


و گاه
ے سنگے...


دل باید سبک باشد و همچون روح سبک بال


بپــــــرد


به دل دیگر
ے رسوخ کند


و عاشق شود


دل باید سبک و سنگین بودن روزگار خویش را


در رهای
ے احساس کند ...


тαɢε:

نظرات() چهارشنبه 30 مرداد 1392 04:55 ب.ظ Łє¡ℓα7


بـعضـے آدم هـا را نـمے شـود داشـت


فقـط مـے شـود یـک جـور خـاصـے دوستـشـان داشـت


بـعضـے آدم هـا اصـلا بـراے ایـن نـیستـنـد ،


ڪہ بـراے تـو بـاشنـد یـا تـو بـراے آن‌هـا


اصـلا بـه آخـرش فکـر نـمـے کنـے .. .


آنهـا بـراے ایـننـد ڪہ دوستـشـان بـدارے ،


آن هـم نـه دوسـت داشتـن مـعمـولـے نـه حتـے عـشـق


یـک جـور خـاصـے دوسـت داشتـن ڪہ اصـلا هـم کـم نـیسـت ..


ایـن آدم‌هـا حتـے وقتـے ڪہ دیگـر نـیستنـد هـم ،


در کنـج دلـت تـا ابـد یـه جـور خـاص دوسـت داشتـه خـواهنـد شـد ..


тαɢε:

نظرات() سه شنبه 29 مرداد 1392 02:32 ب.ظ Łє¡ℓα7
˙·٠•♥•٠·˙´´˙·٠•♥•٠·˙ ۩ ♠ ۩ ˙·٠•♥•٠·˙`´˙·٠•♥•٠·˙


بــاراטּ  کہ میبــارد

احساس میکنم دیگر

آخــ ـــر دنیاست...

خیس کہ میشوم...

احساسم میگوید:

غسل میـــت میدهند تو را میفهمـے...

سبک میشوم

سبکـــ ه سبک

آخر انگار سنگینے گناهانم میریزد

اصلا انگار گناهانـــم را 【غســــل】 میکنند!!!

و مـטּ در این مـــ❤ــــاه

بدجــــور

حس بـــــارانے دارم【☂】˙·٠•♥•٠·˙´´˙·٠•♥•٠·˙ ۩ ♠ ۩ ˙·٠•♥•٠·˙`´˙·٠•♥•٠·˙тαɢε:

نظرات() پنجشنبه 10 مرداد 1392 06:00 ب.ظ Łє¡ℓα7
اینجا شــــمال است 


امشب در قعر مرداد ماه گرمترین ماه سال


باران دارد خود را به در و دیوار شهر می کوبد ◥چه با شدت


انگار آسمان هم می داند 


زمیـــن 


چه گوهر گرانبهایی را از دست داده است


آماده شویم


باید بار دیگر شال یتیمی بر گردن بیندازیم


ای وای بابای مظلوم ما علــے!الــــهی انچه تو این شبا به "خوبانت" عطا می کنی به ما هم عطا کن....


التمــــــــاس دعــاтαɢε:

نظرات() سه شنبه 8 مرداد 1392 09:13 ب.ظ Łє¡ℓα7بگذار بیاید...


بگذار بیاید، از در ، دیوار ،کنج و کلید ، از هر طرف که می خواهد


درد، درد است


دلخوش مکن به وارونه خواندنش.


تنها تویی و تنهاییت،


 تویی و باراלּ پشت پنجره...


دوربین را بچرخان،


کلید را لمس کن


حرکت...


زندگی اغاز می شود دیگر بار


شکوه چشمانت،


وجود پر مهرت،


و دست های تو،


برای گشودن درهای دردناک جهان،


کافی است.


باور کن...


چونان همیشه،


خــــدا را صبورانه باور کن...


 

"پیام دهکردی"

тαɢε:

نظرات() شنبه 5 مرداد 1392 04:52 ب.ظ Łє¡ℓα7
بــــاراלּ  این روزها را دوست دارم

 

گویـے  در میاטּ صداے قطره هایش

 

کسے بر مــטּ مژده بخشایش مے دهد

 

شاید هم خیالاتے شده ام

 

و این فقط اشک حسرت فرشتگاטּ است

 

کــﮧ در ماتم انسان نـــشدنم فرو می ریزند!

 

از مهربانے خداے مـــهربانم

 

بـﮧ دور است نبخشاید

 

پس ببار باراלּ بخشایش

 

بــر سر تمامی بخشودگان ایــ ـــن مــــاه...
тαɢε:

نظرات() چهارشنبه 2 مرداد 1392 06:05 ب.ظ Łє¡ℓα7
اوלּ موقع ها ، بچـــ ــﮧ کــﮧ بودیم، بچـﮧ ے معصومے بودیم ...


الاלּ سـטּ و سالموטּ رفتـﮧ بالا ولے ...


بزرﮒ کــﮧ نشدیم هیچ;


دیگـﮧ حالا همون بچـﮧ ے معصوم و دوست داشتنے هم نیستیـґ...


از اینور مونده از اونـ ـــور رونده...!
тαɢε:

نظرات() سه شنبه 1 مرداد 1392 03:45 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ