تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ


پــچ پـــچ بــــاران را می شـــنـــوی؟


عاشــقــانـــه هایـــش را بـــرای تو فرســتـــاده ســتـــ


گــاه در کـوچـه می رقصـد و پای کــوبــی مــی کــنــد


گاه شـیـشـه ی پـنـجـره ی اتـاقـتـــ را می نــوازد


و بــرای قــدم زدن ، مـی خـوانــدتــــبر خـیـز و خـویـش را از غــمــی کــه تــا مـرگــــ احــسـاس مـی بـردتــــ ، رهــا ســـاز


خـیـس شــو در بـــــارانــــی کــه روحـــتـــــ را طــراوتـــ مــی دهـــد


بـــــاران ،هــمــه بــهــانــــــه اســتـــــ
. . .

тαɢε:

نظرات() چهارشنبه 3 مهر 1392 07:46 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ