تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ


برای اثر گذاشتـטּ روے دیگراטּ اخم نکـــــטּ!


پیشونیت چـ ـ ـ ـروک می شه


از لبخنـــــבت استفاده کـטּ !


زیبائے دندونات تأثیر بیشترے داره ツ
тαɢε:

نظرات() یکشنبه 24 شهریور 1392 09:59 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ