تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ
بـعضـے آدم هـا را نـمے شـود داشـت


فقـط مـے شـود یـک جـور خـاصـے دوستـشـان داشـت


بـعضـے آدم هـا اصـلا بـراے ایـن نـیستـنـد ،


ڪہ بـراے تـو بـاشنـد یـا تـو بـراے آن‌هـا


اصـلا بـه آخـرش فکـر نـمـے کنـے .. .


آنهـا بـراے ایـننـد ڪہ دوستـشـان بـدارے ،


آن هـم نـه دوسـت داشتـن مـعمـولـے نـه حتـے عـشـق


یـک جـور خـاصـے دوسـت داشتـن ڪہ اصـلا هـم کـم نـیسـت ..


ایـن آدم‌هـا حتـے وقتـے ڪہ دیگـر نـیستنـد هـم ،


در کنـج دلـت تـا ابـد یـه جـور خـاص دوسـت داشتـه خـواهنـد شـد ..


тαɢε:

نظرات() سه شنبه 29 مرداد 1392 02:32 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ