تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ


اوלּ موقع ها ، بچـــ ــﮧ کــﮧ بودیم، بچـﮧ ے معصومے بودیم ...


الاלּ سـטּ و سالموטּ رفتـﮧ بالا ولے ...


بزرﮒ کــﮧ نشدیم هیچ;


دیگـﮧ حالا همون بچـﮧ ے معصوم و دوست داشتنے هم نیستیـґ...


از اینور مونده از اونـ ـــور رونده...!
тαɢε:

نظرات() سه شنبه 1 مرداد 1392 02:45 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ