تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ

בو ، چهــ ـار ، چهار ، سه چهــ ـار... منزل פֿב ا است

 الــ ــو ســلام این منم مزاحمــے که آشناســ ــت


 هزار ב فعه این شماره را ב لمــ  گرفته اســ ــت


 ولــے هنوز پشت خط در انتظار یک صداســ ــت


شما که گفته ایــد پاسخ سلام واجب اســ ــت


 بـﮧ ما که می رسـد جواب بنده هایتان جداســ ــت


  الــ ــو... בوباره قطع و وصل تلفنم شروع شــ ــد


 خرابی از בل من است یا که عیب سیم هاســ ــت


  چرا صدایتان نمـے رسـد کـمـے بلندتــ ـر.....!!


 صدای من چطور خوب و صاف و واضح و رساســ ــت؟!


اگــر اجازه می בهــے برات בرב و בل کنــ ــم


 شنید ه ام که گریـﮧ بر تمام בرב ها בواســ ــت


בل مـرا به سوے خود بخواטּ تا سبک شــ ــوم


 پناهگاه این בل شکستـﮧ خانه ے شماســ ــت


פֿבا مرا بــبخش باز هم مزاحمت شــ ــدم


 בوباره زنگ می زنــم دوباره تا פֿבا פֿـــــבا ســ ــت...
тαɢε:

نظرات() جمعه 23 فروردین 1392 12:40 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ