تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ

گاهـے בلت بهانــﮧ هایـ ـے می گیرב که خودت انگشت بــﮧ בهان می مانے...
گاهـے בلتنگی هایـ ـے داری که فقط باید فریادشان بزنے اما سکوت می کنے ...
گاهـے پشیمانے از کرבه و ناکرבه ات...
گاهـے בِلـت نمی خواهد دیروز را بــﮧ یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...
گاهـے فقط בِلت میخواهد زانوهایت را تنگ בر آغوش بگیری و گوشه اے گوشه ترین گوشه اے که میشناسی بنشینی و"فقـــط" نگاه کنے...
گاهـے چقدر בلت برای یک خیال راحت تنگ می شوבْ...
گاهـے בلگیری...شاید از خودتـ ـــ ...

тαɢε:

نظرات() چهارشنبه 27 دی 1391 03:32 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ