تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ
شـمع جـمع شـاپـرکهایـی رضـا

ای کـلید سـاده مـشکل گـشا

آن گـل زیـبا گـل خـوشبو تــویی

ای رضـا جـان، ضـامن آهـو تـویی

بـا نـگاهت چـون کـبوتر کـن، مـرا

تـا بـگیرم اوج، خـوشحال و رهـا


 مـیلاد هـشتمین امـام، هـفتمین قـبله و دهـمین کـشتی نـجات

آقـا امـام رضــا (ع) بـر تـمام دوســتان عـزیـز مـبارکــــــ

тαɢε:

نظرات() پنجشنبه 6 مهر 1391 12:13 ب.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ