تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּ


بے خیال نداشتـہ هایت...

بے خیال دلتنگے هایت...

بے خیال هر چـہ ڪہ خیالت را نا آرام میڪند...

بـہ من بگو ببینم...

امروز نفــس کشیده اے؟

آرے؟

پس خوش بـہ حالت

عمیــق نفس بڪش...

عمیــق عشق را...

زندگے را...

بودטּ را...

بچش...

ببین...

لـــمس کـטּ

وبا تڪ تڪ سلولهایت فریــاد بزن

┘◄معبود مــטּ شڪر ڪہ مرا جان بخشیدے...

тαɢε:

نظرات() یکشنبه 20 بهمن 1392 12:30 ق.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ