تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּگـاهــــے در خلوت ِ فضای ِ مجـازے ،


تــــو هستے و شــهرِفرنــگ ِاینترنتــ .


یادتــ بـاشـد :


هیــــــــچ خلــــوتے خالــے از خـــ ـــــدا نیستـــ ...


گـاهــــے لازم استــ بگـویے :


" گـور ِپـدر ِروشنفـکرے "


انگشتتــ را بگذار رو کلید ِ چـــ ـــپ ِموس و برنامـ ه را بـبند .


 بگذار خـدا بداند استفـاده از این انگشتــ را خوبـــــــ بلــدی...
тαɢε: فضای مجازیشهر فرنگ اینترنت

نظرات() سه شنبه 5 آذر 1392 01:22 ق.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ