تبلیغات
سـڪــوت بــــــاراטּفقیر بـﮧ دنبال شادے ثروتمند

ثروتمند بـﮧ دنبال سادگے زندگے فقیر است

ڪودڪ بـﮧ دنبال آزادے بزرگتر

بزرگتر بـﮧ دنبال سادگے ڪودڪے

آناטּ کـﮧ رفته اند در آرزوے بازگشتــــ

آناטּ که مانده اند در آرزوے رفتـــــטּ…

خدایــ ـــا ڪدامیــטּ پــ ــل در کجای دنیا شڪسـته است، ڪه هیچ ڪـس بـﮧ مقصدش نمے رسد؟!тαɢε:

نظرات() یکشنبه 28 مهر 1392 12:30 ق.ظ Łє¡ℓα7
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ